Allvarlig depression

Delta i kliniska försök. Gör någonting som lönar sig.


Allvarlig Depressiv Störning är den största orsaken till handikapp över hela världen, drabbar circa 300 miljoner människor. Enbart i Europa kämpar 44.3 miljoner med störningar. Brist på motivation, minskad energi och känsla av hopplöshet är bara några av symtomen. Dessa kan leda till allvarliga livsproblem: svårighet behålla relationer, att konsistent gå till arbetet, att ta hand om barnen är vanliga.
Sömnbesvär – antingen oförmåga att somna eller att sova – är ett särskilt problematiskt symptom därför att det kan leda till fördjupad depression.
  • Vi söker volontärer som kan delta I kliniska försök för att förstå villkoren och hjälpa till att hitta nya behandlingsformer.
  • Berättigade volontärer kommer att erhålla kostnadsfri studierelaterad vård.
  • Synexus kan också hjälpa till med transport till och från en av våra kliniker eller ersätta dig med rimliga resekostnader.

Alla Synexus försök är godkända av en oberoende etikkommitté.

se om du kvalificerar dig

Uppdatering gällande COVID-19 – vi håller öppet

För att säkerställa säkerheten för både personal och deltagare kräver vi att våra forskningsanläggningar är COVID-19 SMART-anläggningar. Det betyder att bästa praxis används för att minimera exponering för virus och att man i största möjliga utsträckning håller dem öppna och tillgängliga för forskning om prövningsläkemedel.

COVID-19 SMART-steg som vi vidtar för att säkerställa säkerheten:

  • Vi förbättrar möjligheten till videokonferenser och digitala läkarbesök
  • Vi säkerställer att åtgärder för social distansering vidtas i alla väntrum
  • Vi städar och desinficerar undersökningsrum noggrant efter varje patientbesök
  • All personal på våra vårdinrättningar använder korrekt personlig skyddsutrustning (PPE)

Allting som du behöver känna till

Som en av de största och mest kända kliniska försöksorganisationerna i världen sörjer Synexus för en vänlig, avkopplande miljö där du har möjlighet att hjälpa andra och Kanske också dig själv. Kliniska försök erbjuder en möjlighet att hjälpa forskare att finna bättre behandlingar för andra i framtiden.

Alla Synexus studier är godkända av en oberoende etisk kommitté.

Om du har följande riskfaktorer kan du vara berättigad att delta I ett kliniskt försök:

  • Diagnos på Allvarlig Depressiv Störning
  • Otillräcklig respons på nuvarande antidepressiv terapi med en SSRI eller SNRI
  • Man eller kvinna, 18 års ålder eller äldre
Läs vår Integritetspolicy. för mer information. Copyright © 2020 Synexus Clinical Research, Inc. Alla rättigheter förbehålles.